Een Community Manager is de spil in het web en speelt een cruciale rol in een succesvolle  Research Community. De Community Manager houdt het doel van de Reserach Community te allen tijde in de gaten en stelt dicussieonderwerpen of opdrachten voor die hierop aansluiten. Gedurende de Research Community zorgt de Community Manager ervoor dat de dialoog tot stand komt en dat de deelnemers actief deelnemen, zich openstellen en zich betrokken voelen.

De Community Manager brengt gevoelens, meningen en beleving in kaart en haalt diepere factoren naar de oppervlakte. De Community Manager interpreteert resultaten al gedurende de discussies en neemt hierin ook achtergrondgegevens van de deelnemers in beschouwing.

De belangrijkste inzichten en bevindingen worden in kaart gebracht en er worden aansprekende quotes getoond om de bevindingen te illustreren. Meer uitleg over de rapportage is op verzoek beschikbaar.